Μελέτες & Έρευνες

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει μια σειρά από μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στο ίδρυμα σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Συγκεντρωτικοί οδηγοί και μελέτες

Δείτε εδώ μια σειρά από ενδιαφέροντες μελέτες, οδηγούς και έρευνες που είναι διαθέσιμοι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.