Πιστοποίηση Ιδρύματος

Το Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ, κατά την 77η/09-01-2019 συνεδρίαση του με την απόφαση 8146/10-01-2019 (αρ.πρ. Π.Ι. 14017/19-02-2019) πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμορφώνεται με τις αρχές Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε εδώ την απόφαση και την έκθεση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: