Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Διενέργεια πιστοποίησης: 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 29-05-2020 έως 28-05-2024

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 28 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2020

Διενέργεια πιστοποίησης: 24 έως 29 Μαΐου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-03-2021 έως 23-03-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Πολυτεχνική Σχολή

Διενέργεια πιστοποίησης: 7 έως 13 Ιουλίου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 14-11-2019 έως 13-11-2023

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 14 έως 19 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 31 Μαΐου ως 5 Ιουνίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 21-07-2021 έως 20-07-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Διενέργεια πιστοποίησης: 10 έως 16 Νοεμβρίου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 29-05-2020 έως 28-05-2024

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 5 έως 10 Οκτωβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-03-2021 έως 23-03-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Διενέργεια πιστοποίησης: 18 έως 23 Νοεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 12 έως 17 Απριλίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 21-07-2021 έως 20-07-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Φιλοσοφική Σχολή

Διενέργεια πιστοποίησης: 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 25 έως 30 Ιανουαρίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 07-05-2021 έως 06-05-2025

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονίας

Σχολή Μουσικών Σπουδών

Σχολή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών