Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Διενέργεια πιστοποίησης: 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 29-05-2020 έως 28-05-2025

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 28 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 16-09-2021 έως 15-09-2025

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διενέργεια πιστοποίησης: 24 έως 29 Μαΐου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-03-2021 έως 23-03-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Πολυτεχνική Σχολή

Διενέργεια πιστοποίησης: 7 έως 13 Ιουλίου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 14-11-2019 έως 13-11-2024

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 14 έως 19 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 31 Μαΐου ως 5 Ιουνίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 21-07-2021 έως 20-07-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Διενέργεια πιστοποίησης: 10 έως 16 Νοεμβρίου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 29-05-2020 έως 28-05-2025

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 5 έως 10 Οκτωβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-03-2021 έως 23-03-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 5 έως 10 Δεκεμβρίου 2022

Διάρκεια πιστοποίησης: 04-05-2023 έως 03-05-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 11 έως 17 Δεκεμβρίου 2022

Διάρκεια πιστοποίησης: 04-05-2023 έως 03-05-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Διενέργεια πιστοποίησης: 18 έως 23 Νοεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 12 έως 17 Απριλίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 21-07-2021 έως 20-07-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Φιλοσοφική Σχολή

Διενέργεια πιστοποίησης: 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια πιστοποίησης: 11-02-2021 έως 10-02-2025

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 2 έως 7 Ιουλίου 2023

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-07-2023 έως 23-07-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 25 έως 30 Ιανουαρίου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 07-05-2021 έως 06-05-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Καλών Τεχνών

Διενέργεια πιστοποίησης: 10 έως 15 Μαΐου 2021

Διάρκεια πιστοποίησης: 21-07-2021 έως 20-07-2026

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών

Διενέργεια πιστοποίησης: 15 έως 21 Μαΐου 2019

Διάρκεια πιστοποίησης: 29-05-2020 έως 28-05-2025

Πρότυπο Πιστοποίησης: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 24 έως 29 Απριλίου 2023

Διάρκεια πιστοποίησης: 24-07-2023 έως 23-07-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διενέργεια πιστοποίησης: 18 έως 24 Ιουνίου 2023

Διάρκεια πιστοποίησης: 14-09-2023 έως 13-09-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Διενέργεια πιστοποίησης: 12 έως 17 Δεκεμβρίου 2022

Διάρκεια πιστοποίησης: 04-05-2023 έως 03-05-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Γεωπονίας

Διενέργεια πιστοποίησης: 27 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2023

Διάρκεια πιστοποίησης: 16-11-2023 έως 15-11-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Μουσικών Σπουδών

Διενέργεια πιστοποίησης: 19 έως 24 Δεκεμβρίου 2023

Διάρκεια πιστοποίησης: 20-12-2023 έως 19-12-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)

Σχολή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διενέργεια πιστοποίησης: 24 έως 29 Οκτωβρίου 2022

Διάρκεια πιστοποίησης: 17-03-2023 έως 16-03-2028

Πρότυπο Πιστοποίησης: Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε λειτουργία

Απόφαση Πιστοποίησης (.pdf) //  Έκθεση Πιστοποίησης (.pdf)