Ανακοινώση

Απολογισμός πράξης ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & συμβολή της στην εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης ποιότητας

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα:

«Απολογισμός πράξης ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & συμβολή της στην εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης ποιότητας»

που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» στην πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων με δυνατότητα δια ζώσης και διαδικτυακής συμμετοχής.

  • 1η θεματική ενότητα: Άξονες δράσεων – Αποτελέσματα
  • 2η θεματική ενότητα: Καλές πρακτικές – Προβλήματα & τρόποι αντιμετώπισης
  • 3η θεματική ενότητα: Επόμενα βήματα – Ευκαιρίες – Σύνδεση με άλλες πράξεις

Θα ακολουθήσει συζήτηση επί των θεματικών ενοτήτων.

 

Μπορείτε να συνδεθείτε από τον Ηλ. Υπολογιστή σας ή από εφαρμογή για κινητά με την χρήση της πλατφόρμας Ms Teams χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
Σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VlMWRjMGUtOTdlZi00OTQzLWEwMGQtMmI1MmYyYmRlMDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%2277f76be0-f06d-4d47-8d4a-120a03db5e97%22%7d

Meeting ID: 395 262 116 10
Passcode: QvBrQJ

Συνημμένα