Στατιστικά Αποτελέσματα Ερευνών

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει μια σειρά από δεδομένα που αφορούν τα στατιστικά αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει στο ίδρυμα σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Συγκεντρωτικά Στατιστικά Αξιολόγησης Μαθήματος

Δείτε εδώ τους Δείκτες Ποιότητας και τα Δεδομένα ΟΠΕΣΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.