Στοιχεία επικοινωνίαςΜονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Αλεξούδη Βούλα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510-07103, 08015
Φαξ:
email:modip@uoi.gr