Συμπλήρωση Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Γραμματειών Συμπλήρωση Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Γραμματειών

Επιλέξτε την γραμματεία που επιθυμείτε για να μεταβείτε στο Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικού
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Γραμματεία Τμήματος Χημείας
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών
Γραμματεία Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Γραμματεία Τμήματος Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανεξάρτητα Τμήματα
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόπρων & Επιχειρήσεων Αγρινίου
Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Ιατρική Σχολή
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
Ανεξάρτητο Τμήμα (με έδρα το Αγρίνιο)
Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών