Μέλη ΜΟ.ΔΙ.ΠΜέλη ΜΟ.ΔΙ.Π


Προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη ή Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της.


Πρόεδρος

 • Γεώργιος Καψάλης - Αντιπρυτάνης
  Καθηγητής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  ΤΗΛ.: +30-26510-07447, FAX:+30-26510-07447

Mέλη • Μπάκας Θωμάς -
  Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής
  ΤΗΛ.: +30-26510-08512, FAX:+30-26510-08690 • Νικολόπουλος Σταύρος -
  Καθηγητής - Τμήμα Πληροφορικής
  ΤΗΛ.: +30-26510-08801, FAX:+30-26510-08890 • Παναγιώτης Καγιαλής -
  Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Φιλολογίας
  ΤΗΛ.: +30-26510-05189, FAX:+30-26510-05277